Öğretmen Kimdir?

Öğretmen Kimdir?

Öğretmen, bir eğitim kurumunda bilgisi, birikimi, yeteneği ile çocukların veya
gençlerin öğrenme yaşantılarına, hayatına rehberlik eden veya yön veren
kişi olarak tanımlanabilir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenmesini
programlayan kişidir. Öğretmen, öğrencilere hayatları boyunca
kullanabilecekleri sihirli bir anahtar olan okuma yazmayı öğreten
kişidir. Öğretmen çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanarak
öğrencilerin öğrenme yaşantılarını düzenleyen ve istendik davranışları
kazanıp kazanmadığını değerlendiren kişidir.Amerikalı eğitim yönetimi uzmanı Daniel W. Sheehan  ‘Çocuklarla iyi anlaşmalı, onları mıknatıs gibi kendine çekmeli. Başarı
için, branş bilgisinden önce iyi bir psikolog olmalı, mıknatıs gibi
öğrenciyi çekmeli, karizmatik olmalı, iyi bir psikolog olmalı, stresle
başetmeyi bilmeli ve anne babayla ilişki kurmalı akademik başarısı
sonra gelir’ diyor.
 Öğretmen öğrencinin her şeyidir aslında.
Günümüzde de giderek değeri artmaktadır. Hayat şartlarının zor olması
nedeniyle, anne ve babalar çalışmakta çocuklarla yeteri kadar zaman
geçirilememektedir. Bu nedenle çocuklarda kendilerine model olacak anne
babayı bulamayınca öğretmenlere ayrı bir gözle bakmaktadırlar. Aslında
hesaplasak öğrenciler artık anne babalarından daha çok öğretmenleriyle
vakit geçiriyorlar.Özellikle küçük sınıfların öğretmene bakışı
bir başkadır. Onların gözünde öğretmen bir idoldür, her şeyi bilir,
ilerde olmak istedikleri şeydir.Öğretmenler, öğrencilerin
akademik başarılarını, ruh sağlıklarını- ruhsal gelişimlerini, meslek
tercihlerini etkilemektedirler.Öğretmenin gerek ders içi,
gerekse ders dışında öğrenciyle olan duygu ve bilgi alışverişi,
öğrencinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak çeşitli mesleklere karşı
ilgisinin yönelmesine, sempati duymasına yol açabilir.Öğretmende
başarı beklentisi varsa öğrenciler daha başarılı olmaktadır. Karamsar
ve öğrenciden beklentisi az olan bir öğretmenin sınıfında genel başarı
düzeyi düşerken, umut dolu, olumlu düşünen, öğrenciden beklentisi fazla
olan öğretmenin sınıfında genel başarı düzeyi artmaktadır.Bu durumdan hareketle,  aslında öğretmen=öğrenci,  öğrenci=öğretmendir.

Kaynak:Milliyet

Copyright 2015 Eğitime Dair - Öğretmen Kimdir?. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri