Soru - Cevap Yöntemi

Soru - Cevap Yöntemi      

Kullanımı oldukça eski olan bu yöntem SOKRATES’ten günümüze kadar soru sorarak düşündürmeye ve bu düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ifade etmeye dayanmaktadır. Soru - Yanıt yöntemi, buluş yoluyla öğretim stratejisine dayanır.                    Sınıf içi uygulamalarda en yaygın kullanılan tekniktir. Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından önemlidir. Her dersin öğretiminde uygulanabilir. Sınıfı ilgilendiren sorular tüm sınıfa sorulmalıdır.

           

Soru-yanıt yöntemi, sözel etkileşim yöntemidir. Bu yöntem öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol etmeye yardım eder; eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve dersin etkili olup olmadığını değerlendirir. Sorular iyi hazırlandığında ve yerinde kullanıldığında etkili bir yöntemdir. Yöntem sınıfta değişik yollarla kullanılabilir. En genel kullanımı, öğretmenler sorular sorar ve öğrenciler yanıt verir.          

Öğretmen bu yöntemi uygularken sorularıyla öğrencilerin yalnızca gerçek hatırlama ile yanıt vermelerini değil düşünmelerini de sağlamalıdır. Sorular öğrencileri kendi bilişsel yeteneklerini kullanmalarına olanak sağlamalıdır.          

Bu yöntemin sınıf içinde etkili olması için yalnızca öğretmenin değil öğrencilerin de öğretmene ve diğer öğrencilere sorular sorması gerekir. Bu şekilde öğrencilerin derse karşı ilgi ve dikkatleri arttığı gibi sınıf içinde de oldukça etkili bir iletişim ve öğrenme ortamı yaratılabilir. Soru - Yanıt yöntemini öğretmen sınıf içinde tek başına kullanabileceği gibi, tartışma, gezi-gözlem, problem çözme, gösteri gibi birçok farklı yöntem ve teknikle birlikte kullanılabilir. 

YARARLARI   

·         Öğrencilerin başkalarını dinlemesini; bunlara karşı kendi fikirlerini üretebilmelerini ve bunu nazik, mantıklı, etkili bir tarzda ifade edebilmelerini sağlar. Kişinin ifade etme gücünü geliştirir; düşüncelerini belli bir tertip ve düzene göre hür olarak ifade edebilme yetisini olumlu yönde etkiler.

·         Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama şansı verir.

·         Sınıf içinde hem öğretmen ile hem sınıf arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmayı sağlar.·         Öğrencinin, hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşüncesini geliştirmesine olanak sağlar.

·         Öğretme sürecinde öğretmen için dönüt sağlar.

·         Öğrenci, kendisine her an soru sorulabileceğini bildiği için dersi ve tartışmayı dikkatle izleme alışkanlığı edinir. Öğrencinin derse ilgisi artar. Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesi sağlanmış olur.

·         Soru, yanıt yöntemi her dersin öğretiminde kullanılabilir. Ayrıca diğer yöntemlerle yapılan her öğretim yönteminin mükemmel bir tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılabilir.

SINIRLILIKLARI 

·         Açık bir amacı olmalıdır. Eğer soru belirsizlik taşıyorsa, yanıtın anlamı da belirsiz olacaktır.

·         Soru, yanıtı kesinlikle ima etmemelidir. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ yanıtıyla geçiştirilecek soruların iyi bir soru türü olmadığı bilinmelidir.

·         Derste sürekli soru sorulması ve cevap istenmesi öğretimi sıkıcı duruma getirir.

·         Sorulara gerektiği biçimde doğru cevap vermeyen öğrencilerin kendilerine güvenleri azalır. Zamanla öğrenci bildiği konularda bile konuşmamaya başlar. Dolayısıyla sınıfta derse aktif katılanların sayısı düşer. Derste öğretmenin öğrencilerle oynadığı bir tiyatroda, sınıfın geneli de bir seyirci haline dönüşebilir.

·         Sorular iyi ifade edilmez ise anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur.

·         Yetenekleri ve düzeyleri yetersiz olan grup üyelerinin bazı soruları ve yanıtları anlamalarını, tartışmaları izlemelerini sağlamak zor olabilir.

·         Sorular, öğrencilerin yeteneklerine uygun olmalıdır. Öğrencinin yanıtlayamayacağı kadar zor sorular sormanın anlamı olmadığı gibi öğrencinin yanıtlayabileceğinden daha basit sorular sormak zaman kaybına neden olabilir. 

YÖNTEMİN UYGULANMASINDA İZLENECEK AŞAMALAR: 

·         Öğretmenin soracağı soruyu kafasında şekillendirmesi,

·         Sorunun sorulması,

·         Yanıt gelene kadar 3-5 saniye beklenmesi,

·         Öğrencilerden birine söz verilmesi,

·         Yanıtların değerlendirilmesi 

KAYNAKÇA:

·         Öğretme ve öğrenme sürecinde aktif öğretim yöntemleri. NEJDET AYKAÇ

·         Öğretim yöntem ve teknikleri & program geliştirme. MEHMET ŞAHİN.

·         Öğretimde planlama & öğretimde değerlendirme. MEHMET GÜROL 

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa...

Copyright 2015 Eğitime Dair - Soru - Cevap Yöntemi. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri