Dönem veya Yıl Sonu Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

 İlköğretimde Dönem veya Yıl Sonu Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

 Rehberlik Servisi - Öğrencilere, Sevgili öğrenciler ve veliler,

 "Teşekkür" ve "Takdirname" gibi dönem sonu ortalaması değerine göre alınan veya diploma notunun belirleneceği yıl sonu ortalamasının hesaplanma şeklinin nasıl olacağına dair sizlere bilgi vereceğiz. Çünkü bu yıl teşekkür veya takdir ödüllerinin nasıl alınacağının hesaplanmasında küçük bir değişiklik olmuştur. Bu değişiklik her ne kadar küçük olsa da etkisi büyük olacaktır.

 

 Hesabın nasıl yapılacağını, eski ile yenisi arasındaki o küçük farkın örnek üzerinde anlatılarak ortaya çıkarabileceği değişikliği aşağıda okuyabilirsiniz.

 Aşağıda bir öğrenci için derste aldığı örnek puanlar verilmiştir.

 3 Yazılı, 1 Performans ve 1 Ders İçi Performans puanı olan ve haftada 5 saat işlenen bir ders ele alalım.

1. Yazılı2. Yazılı3. YazılıPerformansDers İçi Performans
75658580100

 Bu puanlara sahip bir öğrenci için aşağıdaki hesapları yapacağız.

 Önce kullanılacak terimleri tanımlayalım, arkasından hesabımızı yapalım.

 Dönem Sonu Ders Puanı (DSDP): Öğrencinin dönem sonunda performans ve ders içi performans notlarının ortlamasının, yazılı notları ile birlikte alındığı ortalamadır. Alınan tüm değerler 100 üzerinden alınan puanlardır. Karnede gözükmeyecek olmasına rağmen hesaplamalarda bu puanlar baz alınmaktadır.

 Yukarıdaki öğrenci için DSDP şu şekilde bulunacak. Öncelikle Performans ve Ders İçi Performans puanlarının ortalaması alınır.

 (80+100):2=180:2=90

 Sonra alınan bu ortalama 4. bir yazılıymış ve 4 yazılının ortalaması alınıyormuşçasına diğer 3 yazılı puanları ile toplanıp ortalama alınır.

 (75+65+85+90):4=315:4=78,75

 Bu 78,75 değeri öğrencinin o ders için dönem sonu puanıdır.

  Dönem Sonu Ders Notu (DSDN): Bir ders için Dönem Sonu Ders Puanının 100'lük sistemden 5'lik sisteme indirgenmiş halidir. Karnede gözüken not bu nottur.

 (0-44 puanları 1,

 45-54 puanları 2,

 55-69 puanları 3,

 70-84 puanları 4 ve

 85-100 puanları 5

 olarak düzenlenir).

Yukarıdaki öğrenci için bakılırsa DSDN değerinin 4 olacağı görülüyor. Bu öğrencinin karnesinde o ders için 4 yazacaktır.

 Ağırlıklı Ders Notu (ADN): Bir dersin Dönem Sonu Ders Notu ile o dersin haftalık ders sayısının (HDS) çarpımı ile bulunan değerdir.

 Yukarıdaki öğrencimiz için hesaplarsak;

 4 x 5= 20

 Öğrencimizin o derse ait ağırlıklı notu; 20'dir. (Bu hesap bu yıl kullanılmayacak)

Ağırlıklı Ders Puanı (ADP): Bir dersin Dönem Sonu Ders Puanı ile o dersin haftalık ders sayısının (HDS) çarpımı ile bulunan puandır.

 

Yukarıdaki öğrencimiz için hesaplarsak;

78,75 x 5= 393,75

Öğrencimizin o derse ait ağırlıklı puanı; 393,75'tir. (Bu yıl baz alınan hesaplama şekli budur)

Ağırlıklı Dönem Sonu Ortamalası (ADSO) (ESKİ HALİ): Öğrencinin not verilen her ders için bulunan Ağırlıklı Ders Notlarının toplamının, yine bu derslerden gördüğü toplam haftalık ders sayısına bölümüdür. Değeri 5'lik sisteme göre bulunur ve sonuç 5 üzerinden çıkar.

Ağırlıklı Dönem Sonu Ortamalası (ADSO) (YENİ HALİ): Öğrencinin not verilen her ders için bulunan Ağırlıklı Ders Puanlarının toplamının, yine bu derslerden gördüğü toplam haftalık ders sayısına bölümüdür. Değeri 100'lük sisteme göre bulunur ve sonuç 100 üzerinden çıkar.

TEŞEKKÜR ve TAKDİRNAME HESABI

İşte bu hesaplama bu yıl yeni uygulanacak olan uygulamadır. Daha önceki yıllarda öğrencinin ödül durumu veya genel ortalaması Ağırlıklı Ders Puanları üzerinden değil de Ağırlıklı Ders Notu üzerinden hesaplanır ve 5 üzerinden değerlendirilirdi. Buna göre ADSO; 3,50 - 4,00 arası (sınırlar dahil) çıkan öğrenci Teşekkür, 4,01 - 5,00 arası (sınırlar dahil) çıkan öğrenci de Takdir ile ödüllendirilirdi.

 

Bu sene bu uygulamaya son verildi. Teşekkür ve Takdirname gibi ödüllerde ve yıl sonu ortalamalarının hesaplanmasında ADSO'nun yeni hali dikkate alınarak ödül verilecek. Teşekkür belgesi için ADNO 70,00 - 84,99 , Takdirname için ise 85,00 - 100,00 olması gerekmektedir.

ADSO'nun yeni halinin hesaplaması ile eski halinin hesaplanması arasındaki farkı 7. sınıfa giden bir öğrenci üzerinden gösterelim.

Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin derslerine ait değerler bulunuyor. HDS ve Karne Notu sütunu haricindekiler öğrenci karnesinde yer almayacaktır.

 

Derslerin haftalık sayısı, karne notu (dönem sonu notu), ağırlıklı ders notu, dönem sonu puanı ve ağırlıklı ders puanı değerleri her ders için bulunarak yazılmıştır.

 

 HDS

Karne Notu

ADNDSDPADP
Türkçe552586430
Matematik431255220
Fen ve Tekn.452090360
Sosyal Bilg.351587261
İngilizce441671284
Görsel Sanatlar1559090
Din K. ve A. B.251095190
Tekno. Tasarım24875150
Beden1559595
Müzik1559090
 27 4,48 80,37
   ADNO(Eski) ADNO(Yeni)

Eski tür hesaplamada ADN sütunundaki sayılar toplanarak 27'e bölünüyordu. (1 saat rehberlik ve 1 saat bilgisayar dersi ve 1 saat satranç dersi için not verilmediğinden hesaplara katılmıyor)

Eski sistem ADNO hesaplamasına göre bu öğrencinin 4,48 ortalama ile takdir belgesini kolaylıkla alması gerekiyor.

Yeni hesaplamada ise ADP sütunundaki sayılar toplanarak 27'e bölünüyor.

Görüldüğü üzere aynı öğrenci bu sistemde takdir belgesinin epeyi uzağında kalmaktadır.

Not: Teşekkür veya takdirname belgeleri için Türkçe dersi puanının en az 55 olması ve  tüm derslerinin 45 veya üzeri ortalamaya sahip olması gerekmektedir.

DERS YIL SONU NOTUNUN HESAPLANMASI

Diploma notları için her dersin yıl sonu notu gerekmektedir. Yıl sonu notu hesabı değişmedi. Yine dönem sonu notları üzerinden yapılacaktır. 1. ve 2. döneme ait karne notunun (DSDN) (5'lik sistemdeki değeri) ortalaması alınacak.

Bir ders için örnek verelim.

 HDS1. DÖNEM2. DÖNEM  
Karne NotuDSDPKarne NotuDSDPYıl Sonu Notu
(ESKİ)
Yıl Sonu Notu
(YENİ)
Türkçe5474,25587,2554

Bu öğrencinin 1. dönem notu olan 4 ile 2. dönem notu olan 5'in ortalaması olan 4,50'den dolayı yıl sonu notu 5 düşer.

 Not: Daha önceki yazıda ders yıl sonu notunun puana göre yapıldığını yazmıştık ama bu uygulama değiştirildi ve yine eskisi gibi ders notu üzerinden yapıldı.

Bu yazıyı kaleme almamızdaki en büyük amaç; öğrenci veya velilerimizin, sistem farklılığından doğabilecek yukarıdaki örnekteki gibi değişimlere kendilerini hazırlayarak, ödül belgeleri veya diğer ortalamalar konusunda daha sağlıklı hesap yapabilmelerini sağlamaktır.

Mevlüt YILMAZ

Rami İÖO Matematik Öğretmeni

Bu bölümü bitirenlerin iki diploması oluyor

Gurbetteki öğrencilere iki diploma imkanı

Diploma notları e-okul'da!

Okulların bölge ve hizmet puanları

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Dönem veya Yıl Sonu Ortalaması Nasıl Hesaplanır?. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri