Tarih Soru ve Cevapları

Tarih Soru ve Cevapları, tarih soruları, Osmanlı tarihi 

Soru 1 : Osmanlı İmparatorluğunda kaç tane padişah başa geçmiştir, ilk ve 
               sonuncunun adları nelerdir? 
Cevap : 36 padişah başa geçmiştir, ilki Osman Gazi, sonuncusu Sultan Vahdettin 

Soru 2 : Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir hilalin dolunay olduğu halde 
               Osman Gazinin göğsüne girdiğini görmesi üzerine kızını Osmanlının kurucusu 
               olan Osman Gaziye veren sonunda gerçekte de gördüğü rüya gibi Osmanlıların 
               bir çınar şeklinde büyüyüp, hilalin taşıyıcıları ve Ezanı Muhammedi’yi üç kıtada 
               okumaları ve okutmaları, onun Osmanlının manevi mimarı olduğunun ispatıdır. 
               Osman Gazinin kayınpederi olan İmparatorluğun manevi mimarı bu şahıs kimdir? 
Cevap : Şeyh Edabali 

Soru 3 : Osmanlının kurucusu Osman Gazinin babasının adı nedir? 
Cevap : Ertuğrul Gazi 

Soru 4 : Vasiyeti: “Oğlum! Tüm güç ve kuvvetini Allah yolunda savaş için harca. 
               Alimlere saygılı ol. Mal ve asker çokluğu ile gururlanma. Dinimiz Allah dini, 
               yolumuz doğruluk yoludur. Emelimiz cihangirlik ve kuru kavga davası değildir. 
               Bütün ömrümce dinimize hizmet için yaşadım. Sizlere yakışacak olan da budur. 
               Beni Bursa’ya defnediniz” şeklinde olan bu vasiyetini yaptığında henüz Bursa 
               fethedilmemişti. Vasiyeti kurduğu ve adıyla anıldığı Osmanlı İmparatorluğuna 
               bir düstur olan, bir küçücük kayı aşiretini devlet haline getiren, Osmanlının 
               kurucusu kimdir? 
Cevap   : Osman Gazi 

Soru 5 : Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahı olan, kendi adına ilk defa para 
               bastıran ve kendi zamanında ilk defa Rumeli yakasına geçilen padişah kimdir 
Cevap   : Orhan Gazi 

Soru 6 : Orhan Gazinin oğlu, Osmanlı padişahlarının üçüncüsü ve Kosova zaferinin 
               kahramanıdır. Elde ettiği Sırp zındığı zaferiyle Haçlı ordularını ilk defa perişan 
               eden, Edirne’yi başkent yapan, yaptığı 37 savaşın hepsinden zaferle çıkan ve 
               10 Ağustos 1389 yılında yapılan ve kazanılan Kosova meydan muharebesinde 
               savaş sonunda harp meydanında şehit ve ölüleri dolaşırken yaralana fakat ölmeyen 
               bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilen Osmanlı hükümdarı kimdir? 
Cevap   : I. Murat (Murat Hüdavendigar) 

Soru 7 : Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra evlatları olan Mehmet, İsa. Musa, Mustafa, 
               Ertuğrul Çelebi, Emir Süleyman’ın arasında geçen kardeş kavgaları 
               10 yıl 11 ay 8 gün sürdü. Bu kardeşler arası saltanat mücadelesi sonunda 
               I. Çelebi Mehmet’in padişah olmasıyla son buldu. Bu arada Osmanlının tahtında 
               padişah olmadan geçen bu döneme ne ad verilir? 
Cevap   : Fetret devri (Boş devir) 

Soru 8 : Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt dönemi Şeyhülislamlarındandır. 
               Yıldırım Beyazıt’ın şahit olarak geldiği bir mahkemede onun şahitliğini 
               “Siz namazlarınızı cemaatla kılmıyorsunuz” diyerek kabul etmemişti. 
               Kendisinin 10000 cilt kitabı vardı ve 1430 yılında bu kitaplar arasında 
               vefat eden Şeyhülislam kimdir? 
Cevap   : Molla Fenari 

Soru 9 : Osmanlı padişahlarının dördüncüsü, I. Murat’ın oğludur. Babasının 
               Kosova’daki şahadetinden sonra 1390 da tahta oturmuş, Aydın oğulları, 
               Saruhan oğulları, Karaman oğulları ve Menteşe beyliğini mağlup edip, 
               Tokat, Sivas ve Kayseri’yi Osmanlıya kattı. Anadolu hisarını yaptırdı, 
               Niğbolu’da 130000 haçlı ordusunu mağlup etti. Ankara Çubuk ovasında 
               1402 yılında Timur’un ordusuna yenilerek esir düştü. 1403 yılında vefat etti. 
               Kendisinden sonra evlatları arasında kardeş kavgalarından dolayı Osmanlı 
               Fetret devri yaşandı kimdir bu talihsiz padişah? 
Cevap   : Yıldırım Beyazıt 

Soru 10: Ankara savaşında Timur’a yenilgiden sonra kahrından ölen Yıldırım 
               Beyazıt’ın oğlu olan ve tarihe Osmanlının ikinci kez kurucusu diye geçen, 
               babasının ölümünden sonra kardeşleri ile mücadelesi sonucunda tahta geçmiş, 
               zamanında Yıldırım Beyazıt’ın oğlu olduğunu iddia eden İslam tarihinde 
               düzmece Mustafa olayı diye bilinen hadise ile uğraşmış, Osmanlıyı tüm 
               isyanlardan kurtararak İmparatorluğu tatlı bir raya oturtarak evladı 
               Sultan Murat’a bırakmış olan Osmanlı padişahı kimdir? 
Cevap   : Sultan Çelebi Mehmet 

Soru 11: Osmanlı tarihinde çağ kapatıp çağ açan, zamanının büyük alimleri olan 
               Molla Gürani, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi alimlerin dizinin dibinde 
               yetişen, sonunda İstanbul’un fethi gibi büyük bir zaferi gerçekleştiren ve 
               Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olan bir kumandan olan, 
               Sırbistan, Moro, Eflak, Midilli, Bosna, Karaman ve Arnavutluğu Osmanlı 
               sınırlarına katmış, Otluk beli hükümdarını mağlup edip, Trabzon Rum 
               İmparatorluğunu ortadan kaldırmış hükümdardır. İki İmparatorluk, 
               dört krallık, iki prenslik yıkan, 21 yaşında iken İstanbul’un fatihi olmuş olan 
               bu büyük padişah kimdir? 
Cevap   : Fatih Sultan Mehmet Han 

Soru 12: Mısır’da ilmini keşfeden Molla Yegan tarafından Osmanlı ülkesine getirtilip 
               padişahla tanıştırılmış, Padişah II. Murat ise onu oğlu Fatih’in yetiştirilmesi 
               için ona hoca olarak tayin etmiş ve bu sayede İstanbul’u fetheden komutan 
               yetiştirilmiştir. İcazetini büyük hadis alimi İbni Hacer-il Askalani’den almış 
               sonunda Osmanlının kadılık ve Şeyhülislamlığını yapmış bu alim kimdir? 
Cevap   : Molla Gürani 

Soru 13: Fatih Sultan Mehmet’in “Zamanın Ebu Hanifesi” diye tarif ettiği, Osmanlı 
               medreselerinin müderrisi (Profesörü) ve ömrünün sonuna kadar Şeyhülislamlık 
               gibi ulvi görevi yürütmüş olan, büyük fıkıh kitaplarından “Gürer ve Dürer” 
               isimli kitapların sahibi bu alimimiz kimdir? 
Cevap   : Molla Hüsrev 

Soru 14: Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı padişahlarından biri vardı ki, 
               halifelik gibi o yüce makamı Abbasilerden alıp Osman oğullarına geçtiğini 
               Halep şehrinde bir Cuma hutbesinde ilan etmişti. Bu padişah Fatih’in 
               torunudur. Kanuni Sultan Süleyman’ın da babasıdır. 24 Nisan 1512 de 
               ezeli rakibi olan Şah İsmail’i ortadan kaldırmış, sırtında çıkan bir çibandan 
               dolayı vefat eden, Çaldıran zaferinin kahramanı bu büyük padişah kimdir? 
Cevap   : Yavuz Sultan Selim Han 

Soru 15: Osmanlının en yüksek döneminin padişahı, Bağdat ve ünlü Mohaç zaferinin 
               kahramanıdır. 25 yaşında padişah olmuş, zamanında Osmanlı İmparatorluğu 
               14 393 000 km kareye ulaşmış, iki saatlik bir savaşla Macar devletini yıkmış 
               bir padişah olduğu gibi saraya kadın elinin bulaşmasına göz yumması hatasının 
               sonucunda Yavuz kadar dirayetli şehzadenin katline zemin hazırlamıştır. 
               Zamanında Ebussuud Efendi gibi alimleri, Barbaros Hayrettin Paşa , Piri Reis 
               ve Turgut Reis gibi denizcilere sahip, Avrupalının “Muhteşem Süleyman” 
               lakabını verdikleri, Yavuz Sultan Selim’in de oğlu olan 46 yıl Osmanlıyı idare 
               eden bu padişah kimdir? 
Cevap   : Kanuni Sultan Süleyman 

Soru 16: Yavuz ve Kanuni dönemlerinin ünlü bir Şeyhülislamı vardı ki, kendisine has 
               cevap verme üslubu ile tanınırdı. Yavuz Sultan Selim’in huzurunda konuşurken 
               “Allah zalimleri sevmez” diye söze başlardı. İlmini Molla Hüsrev’den almış bu 
               alimin kendine has cevap üslubu şöyle idi: Kendi odasından aşağı bir zembil 
               indirir halk istediği soruyu yazar ve zembilin içersine koyar oda yukarı alır ve 
               soruların cevaplarını yazar, zembile bırakır ve zembili tekrar aşağı indirirdi. 
               Halkta sorularının cevabını Şeyhülislamlarından böylece almış olurlardı. Bu 
               hareketinden dolayı aldığı lakabı ile anılan ve Osmanlı tarihine geçen bu 
               alimimizin adı nedir? 
Cevap   : Zembilli Ali Efendi 

Soru 17: II. Beyazıt, Yavuz ve Kanuni devirlerinde yaşamış olan Afyonlu “Hattın 
               Güneşi” ünvanını kazanmış, Osmanlı devletinin en büyük hattını 
               (güzel yazısını) yazan hattattır. En büyük eseri Kanuni Sultan Süleyman 
                 adına yazdığı büyük boy Kur’an’ı Kerim’dir. Kabri İstanbul Sütlüce’de 
                 Caferebat tekkesinde olan Osmanlının bu büyük hattatı kimdir? 
Cevap   : Ahmet Karahisari 

Soru 18: Mikrobu ilk keşfeden alimdir. İlmini Hacı Bayram Veli’den almış, Tıp, 
               Matematik, Astronomi, Biyoloji gibi ilimlerde asrın en ünlülerinden olup, 
               Osmanlı medresesinin müderrisi (prof.) olmuş, bitkilerden ilaç yapan bir 
               otorite idi. Mikrobu keşfetti diye okutulan Pastör’den 450 yıl önce yaşamış 
               ve tıpla ilgili eserlerinde Tifo, Kolera, Tifüs ve Çiçek gibi hastalıkları gözle 
               görülemeyecek kadar küçük olan canlıların (yani mikropların) taşıdığını 
               bildirmiştir. İslam tarihinde İstanbul’un manevi Fatihi olarak tanınan ve Eba 
               Eyyup El Ensari’nin mübarek kabirlerini bulan aynı zamanda Fatih Sultan 
               Mehmet’i yetiştiren İslam alimimiz kimdir? 
Cevap    : Akşemseddin Hazretleri 

Soru 19: Fatih Sultan Mehmet’in oğlu, Yavuz Sultan Selim’in babası olan ve kardeşi 
               Cem Sultan ile mücadele ederek tahta geçen Osmanlı padişahı kimdir? 
Cevap   : II. Beyazıt 

Soru 20: Osmanlı İmparatorluğunun 30 yıllık Şeyhülislamı olmuş, ilmini babası ve 
               İbni Kemal’dan almış, zamanında 2. Ebu hanife ünvanını almış, Kanuni, 
               III. Selim, III. Murat, III. Mehmet zamanlarının Şeyhülislamı olmuştur. 
               Kanuni ona: “Halde haldaşım, sinde sindaşım, doğru yolda yoldaşım ve 
               ahiret gardaşım” dediği fetvaları ile ünlü Osmanlı Şeyhülislamı kimdir? 
Cevap   : Ebussuud Efendi 

Soru 21: Sultan Abdülhamit tarafından Rus birliklerine karşı gönderilen ve Plevne 
               kalesini kahramanca koruyup adını tarihe “Plevne Kahramanı” diye yazdıran, 
               padişah tarafından da kendisine “Gazi” ünvanı verilen paşamız kimdir? 
Cevap   : Gazi Osman Paşa 

Soru 22: İtalya’yı fethe memur edildiğinde Otronto’yu fethederek Osmanlıyı Avrupa’ya 
               tanıtmış, Kırım hanlığını alarak Kara denizi Osmanlı gölü haline getirmiş, 
               Ege ve Yunan adalarının da fatihi olan sarayda sadrazamlığa kadar yükselmiş 
               kendi adına İstanbul’da cami inşa edilmiş olan Osmanlı paşası kimdir? 
Cevap   : Gedik Ahmet Paşa 

Soru 23: Uludağ eteklerinde çömlekçilik ederek geçimini temin eden, Bursa’nın 
               manevi mimarı, Yıldırım Beyazıt’ın bazı yanlış davranışlarından kurtulmasına 
               vesile olmuş bir evliyadır. Yıldırım Beyazıt’ın vefatından sonra Osmanlının 
               ikinci mimarı denen Çelebi Mehmet’in en büyük yardımcısı idi. Ömrü boyunca 
               babasının tavsiyesi ile yaşadı. Babasının tavsiyesi şöyle idi: “Peygamberi ana ve 
               babadan daha çok seveceksin. Soyunla övünmeyeceksin. Ağzından hiç yalan 
               çıkmayacak. Her gününü son günmüş gibi karşıla. İlim öğrenecek ve asla 
               üşenmeyeceksin. Ak sakallı da olsan kılıç çekmeyi bırakmayacaksın. Selam 
               vermeden hiç bir topluluğa girmeyeceksin. Nikahsız olduğun bir kadınla asla 
               oturmayacaksın. Hadisler sana tefsir olacak, Kur’an’ı Kerim en büyük yol 
               göstericindir. Hayat her yanı ile okuldur. Bir yerde hayır bulursan yerleş, 
               kötülükten kaç, unutma ki elinde en büyük silahın Hz. Allah (c.c.)’a edeceğin 
               duadır.” Bursa’da veba hastalığından vefat edip cenazesi Hacı Bayram-ı Veli, 
               Molla Fenari gibi şahsiyetlerin iştiraki ile Bursa’ya defnedilen bu büyük veli kimdir? 
Cevap   : Emir Sultan 

Soru 24: 1489-1588 yılları arasında yaşamış 99 yıl ömrünün 50 yılını Osmanlının baş 
               mimarı olarak tamamlayan ünü dünyayı tutmuş, 1000 taneye ulaşan eserlerini 
               bir ömre nasıl sığdırdığı anlaşılamayan, 81 Cami, 400’den fazla Mescit, 
               55 Medrese, 26 Darul Kurra, 16 Kervan saray, 33 Saray, 14 İmaret, 
               32 Hamam, 12 Mahzen, 8 Köprü, yüzlerce türbe, küçük köprü, hastane vs.. 
               yapan Osmanlının ve dünyanın en büyük mimarının kim olduğunu iki büyük 
               eseri ile birlikte söyleyiniz? 
Cevap   : Mimar Sinan, eserleri; Edirne Selimiye Camii, İstanbul Süleymaniye Camii 

Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun ilerleyişi 1071 yılında Malazgirt’le başlayıp, 
               1683 Viyana kuşatması ile neticelenir. Kimdir Viyana kuşatmasının komutanı? 
Cevap   : Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 

Soru 26: Dünya denizcilik tarihinin en önde gelen isimlerinden olup, bu hususta 
               yazdığı ve Kanuni Sultan Süleyman’a takdim ettiği “Kitab-ı Bahriye” isimli 
               eseri dünya denizcilerinin sayılı kaynakları arasındadır. En önemli yanının 
               haritacılık olması çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasının varlığını teyit 
               eder. O, dünya haritasını 1550’li yıllarda çizdiğinde, Amerika’yı keşfettiği 
               söylenen Kristof Kolomb henüz dünyaya gelmemişti. Amerika’dan başka 
               daha bir çok kıta ve adaların varlığından 15.yüzyılda söz eden Osmanlının 
               ünlü denizci kimdir? 
Cevap   : Piri Reis 

Soru 27: Kanije kalesinin Osmanlı tarihindeki yeri büyüktür. Çünkü Kanije 
               kahramanı olarak anılan bir komutan vardı ki, bir avuç asker ile 100000 
               kişilik Hıristiyan ordusunu çeşitli manevralarla aldatarak Kanije’yi Hıristiyan 
               ordusuna mezar yapmıştı. Aldığı esirleri serbest bırakarak çok olduklarının 
               imajını düşmana vermiş, daha sonra büyük bir gürültü ile Osmanlının kalenin 
               fethine yardıma gelmiş gibi göstererek düşman ordusuna panik yaptırmış ve 
               savaşı kazanmıştır. Bu olayı duyan Osmanlı padişahı bu komutana mektup 
               göndererek şunları yazmıştı: “İmdi iki cihanda hakkım sana helal olsun. 
               Yüzün ak kılıcın keskin olsun. Sana vezirlik verdim helal olsun.” Titizliğinden 
               dolayı kendisine verilen lakabı ile anılan Osmanlının Veziri Azamlarından olan 
               Kanije kahramanı bu paşa kimdir? 
Cevap   : Tiryaki Hasan Paşa 

Soru 28: Hıristiyan aleminin korkulu rüyası olan Osmanlı İmparatorluğunun ünlü bir 
               denizcisi vardı ki, haçlılar ondan bahsederken “Dragut” diye söz ederlerdi. 
               Haçlı donanması onu ilk kez Cebri adasında kıstırdığını zannederken o 
               donanmasını yağlı kalasların üzerinden kaydırarak haçlı ordusunun arkasına 
               geçmişti bile. Yine bir deniz seferinde Malta kuşatmasını yaparken şehit olan 
               bu ünlü denizcimiz ve reisimiz kimdir? 
Cevap   : Turgut Reis 

Soru 29: Sultan Abdülmecit’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğunun 34. Padişahı, Sırpları 
               ve Karadağı susturan hükümdar, Meşrutiyeti ilan eden, Ermeni komitecilerinin 
               arabasına bomba koyarak suikast düzenledikleri dünya siyasetindeki üstün 
               bilgisiyle 33 yıl Osmanlıyı idare eden ve Avrupa’nın, Yahudilerin, Ermenilerin 
               ve ülkedeki kuklaların kızıl Sultan dedikleri, Osmanlının son padişahlarından 
               olan cennet mekan padişahımız kimdir? 
Cevap   : Sultan Abdülhamit Han Hazretleri 

Soru 30: I. Sultan Ahmet’in oğlu olup, II. Osman (Genç Osman)’ın küçük kardeşidir. 
               1612 de doğdu ve 1623 de yani 11 yaşında iken padişah oldu. Ama 9 yıl 
               adı padişah oldu fakat hiç yetkisi olmadı. 20 yaşında iken önce annesini sonra 
               etrafındaki dalkavukları bir bir bertaraf ederek tüm imparatorluğun yetkisini 
               aldı. Yeniçeri ocağını yeniden düzenledi. Tebdili kıyafet (kıyafet değiştirerek) 
               yaparak halkın arasına girdi ve halkın problemlerini bir vatandaş gibi öğrendi ve 
               çarelerini saraydan aradı. Onun bu şekilde davranışı batının Osmanlı batıyor diye 
               beklediği yıllarda Osmanlının yeniden ayağa kalkışı oldu. Hazineyi, orduyu, halkı ve 
               imparatorluğu düzene koyan ve sonunda Bağdat fatihi olan bu padişahımız kimdir? 
Cevap   : IV. Murat 

Tarih Soru ve Cevapları 1

Tarih Soru ve Cevapları 2

Copyright 2015 Eğitime Dair - Tarih Soru ve Cevapları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri