Eğitimde iyi örnekler

Kategori: Eğitime Dair

Eğitimde İyi Örnekler

İstanbul için proje başvuru adresi:   http://www.istanbuliyiornekler.com

Eğitimde iyi örnekler genel sitesi:   http://www.egitimdeiyiornekler.org

  •Amaç

Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, resmî okul/kurumlarda, kurum içinde ve dışında hayat boyu öğrenmeyi sağlamak, yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan öğrenmek-öğretmek, değişmek-değiştirmek kavramları çerçevesinde iyi örnekleri paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve özgün çalışmaları belirleyerek ön plana çıkarıp resmi okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını amaçlamaktadır.

 •Hedefler

1.Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgesi/okulu ya da kurumlarına proje üretme, etkinlik yapma, verimli ve 1. Uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin Ar-Ge altyapısından yoksun eğitim bölgelerinde (okullar-kurumlar)  yaygınlaştırılarak uçların birleştirilmesine imkân sağlanması,

2. Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaş ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesinin artırılması,

3. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve tedarikçilerin kendilerini geliştirmeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri boyunca daha iyi örnekler ortaya koyabilmeleri doğrultusunda motive edilmeleri,

4. Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade edilmesi, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması,

5. Okul aile birliği, mezunlar derneği, STK’lar gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarının doğru yönlendirilmesi, eğitime katkı düzeylerinin yükseltilmesi,

6. Okul/kurum yardımcı personeli ve okul/kurumun tedarikçilerinin okul/kuruma daha fazla katkı sağlamalarının yolunun açılması,

7. İyi örneklerin tüm İstanbul`da uygulanarak yaygınlaşmasının sağlaması.

•Kapsam

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî tüm okul/kurumların sekiz(8) kategoride iyi örneklerini paylaşmak, bu örneklerden haberdar olmak ve öne çıkarmak için yapılacak çalışmaların düzenlenip yürütülmesini kapsamaktadır.

Eğitimde iyi örnekler proje örneği
Bu atık gör nasıl olur katık 


Etkinlik kapsamında gelişen dünya ile ters orantıda gelişen doğaya ve çevreye verdiğimiz zararlara dikkat çekmek ve neler yapılabileceği konusunda hem çevre bilinci uyandırmak hem de doğaya zarar veren atık malzemeyi tekrar nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda bir beyin fırtınası oluşturarak yeni tasarımlara destek olmak istedik. 

Gelişen dünyamızda ekonomik olarak güçlü devletler atık malzemelerden en çok yararlanan ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilincin hem öğrencilerimize hem de diğer veli ve vatandaşlarımıza kazandırılması çok önemlidir. Oluşacak tasarımlarla bir sergi açmayı hedeflerken aynı zamanda da bunun yayılan bir çevre bilinciyle çevresel bir kampanyaya dönüşmesini hedefliyoruz.

Neler yapılabilir?

Öğrencilerimizin hayal güçleri doğrultusunda veli desteği alarak yaratıcılıklarını geliştirecek her türlü tasarım olabilir. (Atık malzemeler kaplama amaçlı kullanılabilir, değişik objeler yapılabilir, ev eşyası, giyim eşyası tasarlanabilir; tablo, heykel, robot, maketler, abajur, avize, değişik örtüler, plaj örtüsü, takı, çanta, maskeler, oyuncaklar, kumbara, çiçekler ….. vb)

Eğitimde iyi örnekler sunusu http://www.gelisenbeyin.net/indir/egitimde_iyi_ornekler_proje_ornegi.pptx

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen okulumuz Dr. Haydar Aslan İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmen ve öğrencilerine sonsuz teşekkürler.

Eğitimde İyi Örnekler İstanbul

Gelişen Beyin Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde…

Copyright 2015 Eğitime Dair - Eğitimde iyi örnekler. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri