İcatlar Ve Bulan Bilim Adamları

Kategori: İcatlar

İcatlar Ve Bulan Bilim Adamları

Önemli Buluşlar ve Keşiflerin Kronolojik Tablosu
1249 Rodger Bakon (1220-1292) İngiliz Barutu buldu 
1280 Salvino degli Armati (1452–1519) İtalyan Gözlüğü icat etti 
1485 Leonardo ser Piero da Vinci İtalyan Anatomi, astronomi, botanik, inşaat mühendisliği,kimya,jeoloji,geometri, hidrodinamik, matematik, makine mühendisliği, optik, fizik, zooloji konularında yüzlerce çalışma ve tasarım yaptı. 
1540 Valerius Cordus (1515-1544) Alman Eteri buldu. 
1551 Jerome Cardan (1501-1576) İtalyan Kehribarın bazı hafif maddeleri çektiğini farkederek elektrik ile manyetizma arasında bağıntı kurdu. 
1592 Galileo Galilei (1564–1642) İtalyan 30 kez büyüten teleskopu yaptı . Termometreyi , sarkaçı buldu 
1600 William Gilbert (1544-1603) İngiliz Dünyanın küresel bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın magnetik kutbunu gösterdiğini buldu 
1614 John Napier (1550–1617) İskoçyalı Logaritma cetvelini buldu. 
1618 Johannes Kepler (1571–1630) Alman Güneş sisteminin yasalarını keşfetti 
1642 Blaise Pascal (1623–1662) Fransız İlk toplama makinesini icat etti 
1643 Evangelista Torricelli (1608–1647) İtalyan Cıvalı barometreyi buldu 
1687 Isaac Newton (1643–1727) İngiliz Yer çekimi yasalarını keşfetti. 
1450 Johann Gutenberg (1395-1468) Alman Matbaayı buldu. 
1492 Kristof Kolomb (1451-1506) İspanyol Amerika'ya ayak bastı 
1507 Amerigo Vespuci (1451-1512) İtalyan Amerika'nın yeni kıta olduğunu kanıtladı. 
1650 Otto von Guericke (1602–1686) Alman İlk vakum pompasını buldu. 
1672 Otto von Guericke (1602–1686) Alman Sürtünme yoluyla elektrik yaratan ilk generatörü (statik -durağan- elektrik makinası) yaptı 
1698 Thomas Savery (1650-1715) İngiliz İlk buharlı makineyi yaptı 
1704 Isaac Newton (1643 –1727) İngiliz Optik adlı kitabını yayımladı 
1729 Stephen Gray (1696–1736) İngiliz Metallerin iletken, ametallerin yalıtkan olduğunu keşfetti. 
1742 Anders Celsius (1701–1744) İsveç Sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi 
1745 Peter Van Musschenbroek (1692-1761) Hollandalı Elektrik depo edebilen, su dolu cam kavanoza batırılmış metal çubuktan ibaret Leyden Şişesi ni yaptı ki bu tarihin ilk sığacı(kapasitör)dır 
1746 Benjamin Franklin (1706–1790) ABD Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçları keşfetti paratoneri buldu.. 
1763 Claude Chappe (1763–1805) Fransız Basit Telgrafı icat etti 
1777 James Watt (1736–1819) İngiliz Uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı 
1779 Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1802) Fransız Yüklü iki metal küre ya da iki mıknatıs kutbu arasındaki itme veya çekme kuvvetini buldu ve ölçebilen burulmalı tartı aygıtını gerçekleştirdi; 
1783 Montgolfier kardeşler Fransız İlk uçan balonla yolculuk yaptılar 
1783 Louis Lenormand (1757–1837) Fransız İlk paraşütü tasarladı 
1796 Edward Jenner (1749–1823) İngiliz Çiçek aşısını buldu 
1799 Alessandro Volta (1745-1827) İtalyan İlk elektrik bataryasını yaptı 
1800 William Nicholson (1753-1815) İngiliz Elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırdı. 
1804 Richard Trevithick (1771-1833) İngiliz Ray üzerinde giden ilk lokomotifi icat etti 
1807 Humphry Davy (1778–1829) İngiliz Potasyum ve sodyumu bileşiklerinden ayırmayı başardı. Yeni metaller keşfetti. 
1816 Rene Laennec (1781-1826) Fransız Stetoskobu icat etti 
1819 André Marie Ampére (1775 - 1836) Fransız Magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti,elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı 
1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) Danimarkalı Elektromanyetik akımı keşfetti 
1826 Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833) Fransız İlk fotoğraf çekimini başardı 
1827 Georg Simon Ohm (1789 -1854) Alman Bir iletkenden geçen akımın iletkenin uçları arasındaki gerilim ile doğru, iletkenin direnciyle ters orantılı olduğunu formüle etti, 
1829 Joseph Henry (1797–1878) İskoç asıllı ABD Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırdı. 
1830 Barthélemy Thimonnier (1793-1857) Fransız İlk dikiş makinesini yaptı 
1830 Isaac Merritt Singer (1811–1875) ABD Dikiş makinesi üretimine başladı. 
1831 Michael Faraday (1791–1867) İngiliz Elektromanyetik kuramları keşfetti,bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti. 
1831 Joseph Henry (1797-1878) ABD Makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu buldu. 
1837 Cooke ve Wheatstone İngiliz İlk elektrikli telgrafı icat ettiler 
1841 James Prescott Joule ( 1818-1889) İngiliz Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu'nun eldesini sağladı 
1843 Samuel Finley Morse (1791–1872) ABD Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı 
1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Alman Devre analizi olan ." Kirchhoff I”," Kirchhoff II” yasalarını yayınladı. 
1846 William Thomas Morton (1819-1868) ABD Ameliyatlarda eter kullanıldı. 
1851 Heinrich Ruhmkorff (1803-1877) Alman Çift kat sarımlı indüksiyon bobinini buldu. Bu buluş A C transformatörün gelişimine önderlik etmiştir. 
1852 Elisha Graves Otis (1811-1861) ABD Asansörü icat etti 
1853 Linus Yale, Jr. (1821-1868) ABD Pimli kapı anahtarını icat etti 
1855 James Clerk Maxwell (1831–1879) İskoç Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı 
1859 Charles Robert Darwin (1809-1882) İngiliz Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı 
1859 Gaston Planté (1834-1889) Fransız Kurşunlu akümülatörü buldu 
1860 Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1900) Belçikalı Tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı 
1867 Christopher Latham Sholes (1819-1890) ABD Gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti 
1863   İngiltere Londra’da ilk metro çalışmaya başladı 
1869 Dmitri Mendeleev (1834-1907) Rus Periyodik elementler tablosunu yayımladı 
1865 Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) İsveç Dinamiti buldu. 
1876 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarını kurdu 
1876 Nikolaus August Otto (1832-1891) Alman 4 zamanlı motoru yaptı 
1876 Charles Francis Brush (1849- 1929) ABD Elektrik çalışma akımı üretebilen açık bobin dinamoyu buldu. 
1876 Alexander Graham Bell (1847-1922) İskoç asıllı ABD Telefonu icat etmiştir. 
1877 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti 
1878 Joseph Wilson Swan (1828-1914) İngiliz Elektrik ampulünü icat etti 
1879 Ernst Werner von Siemens (1816–1892) Alman Elektrikli treni icat etti 
1880   ABD San Fransisko da elektrik satmak için ilk şirket kuruldu. (California Electric Light Company) 
1880 Thomas Edison (1847-1931) ABD Elektrikli ampulü kullanılır duruma getirerek satışa sundu 
1882 Thomas Edison (1847-1931) ABD Dünyanın ilk merkezi güç üretim tesisi doğru akım(DC) güç sistemli üretim tesisi New York City de açıldı 
1882   ABD Wisconsin'de ilk hidroelektrik santral açıldı 
1883 Nikola Tesla (1856–1943) Sırp asıllı ABD Elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olan Tesla bobinini buldu ki, alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır 
1884 Charles Algernon Parsons (1854-1931) İngiliz Buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratör (generatör) lerini döndürmede kullanılmıştır 
1884 Hiram Stevens Maxim (1840-1916) ABD Tam otomatik makineli tüfeği yaptı 
1885 Karl Friedrich Benz (1844-1929) Alman Satış araçlı oto yaptı. 
1885 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) Alman Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti 
1885 Louis Pasteur (1822–1895) Fransız Kuduz aşısını buldu 
1887 Nikola Tesla (1856–1943). Sırp asıllı ABD Alternatif akım jeneratörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti 
1887 Emile Berliner (1851-1929) Alman asıl ABD Gramofonu buldu. 
1888 George Eastman (1854–1932) ABD Taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı , rulo filmi yaşama geçirdi. 
1889   ABD Üretimlerinin tamamını ya da bir bölümünü su gücünden sağlayan elektrik şirketi sayısı 200 ü bulmuştur.İlk uzun mesafe doğru akım ENH Portland şehrine enerji sağladı 
1892 Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) Alman Diesel motorunu hayata geçirdi. 
1894 Jesse W. Reno (1861–1947) ABD İlk yürüyen merdiveni tasarladı 
1894 Limuere kardeşler Fransız Sinema makinesini hayata geçirdiler. 
1895   ABD Alternatif akım üreten ilk jeneratör Niagara şelalesine kuruldu.. 
1895 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Alman X ışınlarını keşfederek adıyla anılan röntgen cihazını buldu. 
1896 Guglielmo Marchese Marconi (1874-1937) İtalyan Radyo dalgalarıyla yayını gerçekleştirdi. 
1896 Antoine Henri Becquerel (1852-1908) Fransız Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti 
1898 Valdemar Poulsen (1869-1942) Danimarkalı Teyp cihazını buldu. 
1901 Hubert Cecil Booth (1871–1955) İngiliz Elektrikli süpürgeyi buldu. 
1902 Marie ve Pierre Curie Polonya Radyumu keşfettiler 
1903 Wright kardeşler ABD Motorlu uçağı yaptılar. 
1903 Dr Willem Einthoven (1860-1927) Hollandalı Elektro kardiyografi cihazının buluşunu gerçekleştirdi 
1904 John Ambrose Fleming (1849-1945) İngiliz Diyot denilen elektronik vakum tüpünü buldu. 
1905 Albert Einstein (1879-1955) Musevi köken Alman Asıllı ABD Görecelik kuramını yayınladı. 
1906 Alva John Fisher (1862–1947) ABD Çamaşır makinesinin buluşunu gerçekleştirdi. 
1907 Paul Cornu (1881-1944) Fransız Motorlu helikopteri uçurdu 
1908 Henry Ford (1863-1947) ABD Otomobil yapımında seri üretim sistemi kurarak imalatı hızlandırdı. 
1911 Roald Engebret Amundsen (1872-1928) Norveç Güney kutbunu keşfetti 
1913 Elmer Ambrose Sperry (1860-1930) ABD İlk robot 
1913 William Paine Sheffield (1857-1919) İngiliz Paslanmaz çelik 
1914   ABD Ohio kentinde trafik lambalarının kullanılmasına başlandı 
1918 Pierre LANGEVIN ve ekibi Fransız Sonar sistemini buldular 
1922 Arthur Korn (1870-1945) Alman Faksı buldu 
1922   Kanada Şeker hastalarına Ensülin tedavisi uygulanmasına başlandı 
1923 Platen ve Munters İsveç Elektrikli Buzdolabını yaşama geçirdi. 
1926 John Logie Baird (1888-1946) İskoç Televizyonda görüntü elde etti. 
1926 Robert H. Goddart (1882-1945) ABD Sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı 
1928 Alexander Fleming (1881-1955) İskoç Penisilini buldu 
1930   ABD Elektronik cihaz yaratıldı 
1930 Wallace Hume Carothers (1896-1937) ABD Naylonu üretti 
1933   Almanya Teleks ile yazılı haberleşme sağlandı 
1935 Robert Alexander Watson-Watt (1892–1973) İskoç Radarı icat etti 
1935 Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972) Rus asıllı ABD Modern helikopteri tasarlayarak uçurdu. 
1936   İngiltere Siyah beyaz TV yayınına başladı 
1937 Frank Whittle (1907–1996) İngiliz Jet motorunu tasarladı 
1938 Chester F. Carlson (1906-1968) ABD Fotokopi makinesini kullanıma sundu 
1939   İngiltere Çamaşır makinesi üretildi 
1939 HP şirketi ABD Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi 
1942 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıl ABD Uzun menzilli roketi tasarladı 
1942   ABD İlk elektronik bilgisayarın yapımına başlandı ve aygıtın yapımı 1945 yılında tamamlandı. 
1942 Enrico Fermi (1901-1954) İtalyan Nükleer Reaktörü tasarladı 
1945 J. Robert Oppenheimer (1904-1967) ABD Atom bombasını geliştirerek denedi. 
1945 Percy Lebaron Spencer (1894-1970) ABD Mikro dalga fırının patentini aldı 
1946 J.Mauchly ve J.Eckert ABD ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar 
1947   ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı 
1947   ABD Transistörün teorisi geliştirildi 
1948 BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY ABD Transistoru icat ettiler 
1951 IBM şirketi ABD Ticari bilgisayar hizmete sokuldu 
1951 John Eckert ve John Mauchly ABD UNIVAC denilen sayısal bilgisayarı yaptılar 
1953 Francis Crick ve James Watson İngiliz& ABD DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler 
1954   SSCB Dünyanın ilk nükleer santralı Rusya'da elektrik üretimine başladı. 
1957   SSCB Uzaya SPUTNİK 1 uydusunu fırlattı 
1958 Townes ve Schawlow ABD Lazer kuramını ortaya koydular 
1958    Silisyum yonga yani Mikro Chip bulundu. 
1958 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıllı ABD Uzaya uydunun fırlatılmasını sağlayan roket sistemini geliştirdi 
1960 Theodore Harold Maiman (1927- ) ABD Lazer tabancasını gerçekleştirdi 
1961 Yuri Alekseyevich Gagarin (1934-1968) SSCB Uzaya giden ilk insan oldu 
1962 Nasa ABD İlk TV uydusunun uzaya fırlatılması 
1966   ABD Tek transistorlu hafıza yongası yaratıldı 
1967 Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) G.Afrika İlk kalp naklini gerçekleştirdi 
1969   ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı 
1969 Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ABD Aya ayak basan ilk insanlar oldular 
1970 IBM firması ABD Esnek disketi( Floopy )üretti 
1971   SSCB İlk uzay istasyonu Solyut 1 fırlatılarak yörüngeye oturtuldu 
1972 Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004) İngiliz Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti 
1973   SSCB Aya , insansız araç indirdi 
1974 Intel şirketi ABD Bar Code uygulaması başlatıldı 
1976   ABD Mikro işlemci gerçekleştirildi 
1981 IBM firması ABD Kişisel bilgisayar üretildi 
1982 Philips Sony Hollanda-Japonya İki ayrı ülkede eş zamanlı ilk kompact disk (CD) üretildi 
1982   ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir. 
1983 MicroSoft firması ABD Windows işletim sistemini yarattı 
1984   ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı 
1985   Avrupa Mobil telefonlar kullanılmaya başlandı. 
1991   ABD Sanal gerçeklik tasarlandı, internet insanlığın kullanımına açıldı. 
1997 NASA ABD Uzay aracı Marsa iniş yaptı 
1997   ABD Genetik bilimde ilk somut başarı olarak bir koyun kopyalandı 
1997 IBM şirketi ABD Bilgisayar, dünya Satranç şampiyonu Kasparov'u yendi 
2000   ABD Genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğü açıklandı. 

Copyright 2015 Eğitime Dair - İcatlar Ve Bulan Bilim Adamları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri