Kütüphanecilik Kulübü Yıllık Çalışma Planı

Atatürk İlköğretim Okulu

Kütüphanecilik Kulübünün …/…. Öğretim Yılı

Çalışma Takvimi

 

 

EYLÜL - EKİM – KASIM

 

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
 4. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
 5. Yönetim kurulunun seçilmesi.
 6. Denetleme kurulunun seçilmesi.
 7. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 8. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

9.      29 Ekim bayramı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

 1. 10 Kasım Atatürk haftası ile ilgili olarak Atatürk kitaplarının tanıtılması.
 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili faaliyet hazırlama.
 3. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 5. 1 Kasım yeni Türk harflerinin kabulü dolayısıyla kütüphanelerimizde bulunan eski harfli kitapların varlığından bahsedilmesi yeni harflerin getirdiği yeniliklerin anlatılması.
 
ARALIK – OCAK

 

 1. Yönetim kurulunun toplanması.
 2. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 3. Yapılacakların karara bağlanması.
 4. Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
 5. “Çocuk Edebiyatı” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. Çocuk Edebiyatı hakkında eser bırakmış insanların tanıtımının kulüp panosunda sergilenmesi.
 7. “Edebiyatın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi” konulu yazı çalışmalarının kulüp panosunda sergilenmesi.
 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 9. Okulda gazete ve dergi okuma alışkanlığının kazandırılmasını sağlamak ve okula dergi gazete alıp okunmasına çaba sarf etmek.
 10. İnternette çocuklara yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması. 
 11. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 12. Kulüp yönetimi ve danışman öğretmenin isteği doğrultusunda şiir, hikâye, kompozisyon v.b. gibi yarışmalar düzenlemek ve ödül olarak kitap vermek.
 
ŞUBAT – MART

 

 1. Genel kurulun toplanması.
 2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 4. Alınan kararların uygulanması.
 5. “Çocuk Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Yeri ve Önemi ” ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. Öğrencilerin seviyelerine uygun ve yararlı kitaplar okumasını sağlamak.
 7. Ders çalışmada ve kitap okumada plânın yararını belirtmek.
 8. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 9. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 10. Kütüphanecilik haftası ile ilgili faaliyet düzenleyerek öğrencilere kütüphaneden nasıl faydalanılması gerektiği hususunda bilgi verilmesi.

 

 
NİSAN – MAYIS

 

 1. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 2. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik edebiyatımızla ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 3. “Çocuk ve Kitap” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 5. Ülkemizdeki Edebiyat durumunun öğrencilere aktarılması.
 6. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
 

 

HAZİRAN

 

 1. Genel kurulun toplanması.

2.      “Çocuk ve Kitap” konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

 1. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
 2. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

 

 

 

 

 

 

   Özer YAPAL                      Züleyha Öztürk OĞUZ

Rehber Öğretmen                       Rehber Öğretmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mehmet Ali BUDAK

Okul Müdürü

 

Copyright 2015 Eğitime Dair - Kütüphanecilik Kulübü Yıllık Çalışma Planı. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri