Tiyatro Kulübü Yıllık Çalışma Plânı

Tiyatro  Kulübü Yıllık Çalışma Plânı

        Okulun Adı   :

        Öğretim Yılı :

  AY   

HAFTA

SÜRE

 

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

    EKİM

 

 

1

    1 SAAT

Kulüp tanıtımı

 

Başkan seçimi yapılması ve kulübün öğrencilere tanıtılması. Seçilen kulüp görevlilerine  görev taksiminin yapılması.Kulübün yapacağı faaliyetlerin anlatılması.

Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.

Cumhuriyet

Bayramı

(29 Ekim)

 

 

 

EKİM

 

 

3

      1 SAAT

Görev bilinci ve sorumluluğu kazandırma.

 

                “Tiyatro ve Çocuk” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.

          Tiyatro ile ilgili bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi.

            Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

KASIM

 

 

1

    1 SAAT

İyi bir konuşmacı ve oyuncu olmak için nefesin önemini kavrama.

 

Öğrencilere nefes kullanma çalışmaları yaptırılması.

Belirli gün ve haftalara göre oynanacak tiyatro oyunlarının belirlenmesi ve hazırlıklara başlanması.

 

Atatürk Haftası    

(10-16 Kasım)

KASIM

 

 

3

         1 SAAT

Kendine güven duygusunun kazandırma.

 

Doğaçlama çalışmaları yaptırılması.

Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi 

 

 

ARALIK

 

 

1

     1 SAAT

Görev ve sorumluluk bilinci kazanma.

Bilginin paylaşılması.

Kısa piyesler için  rol dağılımının yapılması.

“Tiyatronun yararları” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.

 

 

İnsan Hakları Haftası

Dünya AİDS Günü

Mevlana Haftası

ARALIK

 

 

3

   1 SAAT

Genel ağda tiyatro ile ilgili kaynakları tanıma.

Kısa piyeslerin sergilenmesi.

İnternette tiyatroya yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.

 

 

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası

(12-18 Aralık)

ARALIK

 

 

5

    1 SAAT

Devlet tiyatroları ile özel tiyatroları tanıtma.

 

 

 

İl ve ilçedeki tiyatroların tanıtımı.

Devlet tiyatrolarının yıllık programı hakkında bilgi verilmesi.

 

OCAK

2

1 SAAT

Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Birinci dönem raporunun hazırlanması

 

Enerji Tasarrufu Haftası

ŞUBAT

2

1 SAAT

Kulübün işlerliğinde söz sahibi olmanın önemini kavramak

  1. Genel kurulun toplanması.
  2. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
  3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

 

 

ŞUBAT

4

1 SAAT

Birlikte çalışabilme alışkanlığı kazandırmak.

  1. Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
  2. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 AY   

HAFTA

SÜRE

 

AMAÇ

 

YAPILACAK ETKİNLİKLER

 

 

 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

MART

 

2

1 SAAT

Tiyatro sevgisi i kazanmak.

Dünya tiyatrolar günü hazırlıkları

 

Bilim ve Teknoloji Haftası

(08-14 mart)

MART

4

1 SAAT

Tiyatrolar haftası çalışmaları.

Dünya tiyatrolar günü pano panoı hazırlaması,

Kısa piyeslerin sergilenmesi.

 

Kütüphaneler Haftası

Dünya Tiyatrolar Günü

Vergi Haftası

NİSAN

1

1 SAAT

Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak.

      Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

23 Nisan için hazırlıkların yapılması

 

 

NİSAN

3

1 SAAT

Atatürk’ün tiyatroya verdiği önemi kavramak.

23 Nisan ile ilgili dokümanların panoda sergilenmesi.

Ülkemizdeki Tiyatro durumunun öğrencilere aktarılması.

 

Turizm Haftası

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı(23 Nisan)

MAYIS

1

1 SAAT

Tiyatro sevgisi kazandırmak için etkinlikler yapmak

Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik tiyatro ile ilgili bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.

 

 

MAYIS

3

1 SAAT

Tiyatro oyunu yazabilme becerisi için etkinlikler düzenlemek.

Küçük tiyatro oyunları yazılarının kulüp panosunda sergilenmesi.

 

Müzeler Haftası

(18-24 Mayıs)

HAZİRAN

1

1 SAAT

Öğrencilerin tek başlarına ve birlikte uyum içinde çalışmalarına zemin hazırlamak.

Kulübün yıl içinde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi.

 

Dünya Çevre Günü

(5 Haziran)

HAZİRAN

3

1 SAAT

Faaliyet raporlarını oluşturmak.

Faaliyet raporunun hazırlanması

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

                 

                Kütüphanecilik Kulübü                                                                                Okul Müdürü

                Danışman Öğretmeni

Word halini indirmek için... http://egitimedair.net/indir/tiyatro-kulubu-yillik-calisma-plani.doc

Tiyatro Nedir

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Dünya Tiyatro Günü

Sosyal Sorumluluk Tiyatrosu

Tiyatro Afişi

Tiyatro Çeşitleri

Tiyatro Nedir

Tiyatro ve Çeşitleri

Tiyatro ve Yaratıcı Drama

Tiyatronun Özellikleri

Tiyatronun Faydaları

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Tiyatro Kulübü Yıllık Çalışma Plânı. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri