Osmanlı Padişahları Sırası

Yazdır
Kategori: Tarih

Osmanlı Padişahları Sırası

Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak’a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa’da yönetilirken 1366′da Edirne başkent oldu. Son olarak da Bizans İmparatorluğu’ndan alınan İstanbul başkent oldu.[1]

İmparatorluğun ilk yıllarının anlatımında efsane ve gerçeği ayırmanın zor olması nedeniyle değişen konular olmuştur; buna rağmen çoğu çağdaş bilginler imparatorluğun aşağı yukarı 1299 yılında ortaya çıktığını ve kurucusunun Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’ndan gelen Osman Gazi olduğunu kabul eder.[2]

Osmanlı Hanedanı 36 sultanla 6 yüzyıl boyunca var oldu. Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nda müttefik olduğu İttifak Devletleri’nin yenilgiye uğraması sonucuyla tarih sahnesinden kayboldu. İmparatorluğun İtilaf Devletleri tarafından bölünmesi ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına yol açtı.

Padişahların Listesi

Aşağıdaki tablo Osmanlı sultanlarını ve son Osmanlı halifesini tarihe göre sıralanmış olarak listeler. Tuğralar kaligrafik mühür ya da Osmanlı sultanları tarafından kullanılan imzalardır. Onlar tüm resmi belgelerde, sikkelerde ve daha önemlisi padişahın portresinin belirlenmesinde kullanılırdı. “Notlar” sütunu padişahların ebeveynlerini ve kaderlerini içerir. Padişah’ın saltanatının sonu doğal ölümle bitmediği zaman nedeni kalın gösterilir. İlk hükümdarlar için genellikle saltanatının sonu ve varisinin tahta çıkması arasında bir zaman vardır. Bunun nedeni tarihçi Quataert’e göre bu dönemde Osmanlı’da uygulanan en yaşlı olan değil en uygun olanın tahta geçmesidir: sultan öldüğünde, bir galip çıkana kadar tüm oğulları savaşmak zorundaydı. Bundan dolayı iç çatışma meydana gelmiş ve kardeş katili gerçekleşmiştir, sultanın ölüm tarihi bu nedenle her zaman varisin tahta geçmesiyle aynı tarihte değildir.[14] 1617′de Şehzade sistemi, en uygun olanın tahta geçmesi yerine yaşça en büyük olanın tahta geçtiği sistemle (ekberiyet) değişti. Bu sistemle tahta ailenin en büyük erkeği geçti. Bu da 17. yüzyıldan bu yana neden ölen sultanın yerine nadiren kendi oğlunun genellikle amca ya da kardeşinin geçmesini açıklar.[15] En büyük olanın tahta geçtiği sistem (ekberiyet) 19. yüzyılda alınan başarısız sonuçlara rağmen saltanatın sonuna kadar sürdü.

1 Osman Gazi 1299-1326
2 2. Orhan Gazi 1326-1362
3 I. Murat 1362-1389
4 I.Beyazıt 1389-1402
5 I.Mehmet 1413-1421
6 II. Murat 1421-1451
7 II. Mehmet 1451-1481
8 II. Bayezid 1481-1512
9 I.Selim 1512-1520
10 I.Süleyman 1520-1566
11 II. Selim 1566-1574
12 III. Murat 1574-1595
13 III. Mehmet 1595-1603
14 I.Ahmet 1603-1617
15 I.Mustafa 1617-1618
16 II. Osman 1618-1622
17 IV. Murat 1623-1640
18 I.İbrahim 1640-1648
19 IV. Mehmet 1648-1687
20 II. Süleyman 1687-1691
21 II. Ahmet 1691-1695
22 II. Mustafa 1695-1703
23 III. Ahmet 1703-1730
24 I.Mahmut 1730-1754
25 III. Osman 1754-1757
26 III. Mustafa 1757-1774
27 I. Abdülhamit  1774-1789
28 III.Selim 1789-1807
29 IV.Mustafa 1807-1808
30 II. Mahmut 1808-1839
31 I.Abdülmecit 1839-1861
32 I.Abdülaziz 1861-1876
33 V.Murat 1876
34 II. Abdülhamit  1876-1908
35 V.Mehmet 1908-1918
36 Vahdeddin 1918-1922

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmemişlerdir?

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2013 Osmanlı Padişahları Sırası. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri