Kurgu Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım!

Bu etkinlikte öğrenciler, 
Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. Öğrenciler düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler. 

KURGU KUŞAĞI GENEL: Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. 

Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar. 

Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler. 

Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. 

Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler. 
Kazanımlar 
1.Önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisinin başkaları tarafından anlaşılırlığını araştırır. 

2.Araştırma sonuçlarını dikkate alarak önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisine ait çizimde gerekli değişiklikleri yapar. 

3.Çözüm önerisini anlatan çizimlerde kullanılan gösterim tekniklerini fark eder. 

4.Çözüm önerilerinin yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini ifade eder. 

5.Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder. 

6.Merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun olduğunun farkına varır. 

7.Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer. 

8.Seçtiği sorunun çözümüne yönelik öneriler getirir. 

9.Çözüm önerisine yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek açıklar. 

10.Çözüme yönelik çizimlerinin başkaları tarafından anlaşılabilir nitelikte olmasına özen gösterir. 

11.Düşünceden çizime kadar olan süreçte yaşadıklarını günlüğünde ifade eder. 

12.Sorunun çözümüne yönelik geçirdiği aşamaları paylaşır. 

13.Düşüncelerini ve hayallerini başkalarıyla paylaşmaktan zevk alır. 

14.Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarısında ortaya koyar. 

15.Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık olur. 

16.Özgün tasarımlar yapmaktan zevk alır. 
Açıklamalar 
1, 2 ve 3. kazanımlardaki “ilk” ifadesi, 7. sınıf “Kurgu” kuşağında yaptığı çizimi dikkate alınır. 

Öğrenciler düşüncelerini ifade etmede cesaretlendirilirler. 

Yaratıcı düşünme süreçlerini köreltecek ifade ve davranışlardan kaçınılır. 

Yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. 

Zamana yönelik kısıtlama yapılmamalıdır. 

Bütün öğrenciler çalışmalarını haftalık olarak paylaşırlar. 

Öğrencilerin fikirleri yapıcı olarak eleştirilir. 

“Hayallerimizdeki Değişim ve Gelişim” 

Öğrenciler çizimleri için çizim amaçlı yazılım programları kullanmaları konusunda serbest bırakılır. 

Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen resimler serbest elle yapılan çizimle kıyaslanmaz.

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Kurgu Öğrenci Sorunları

Kurgu Kuşağında Neler Yapılır

Kurgu Kuşağı Düşünme Zamanı Etkinliği

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağının Özellikleri

 Kurgu Kuşağı Ürün Dosyasında Bulunması Gerekenler

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

Copyright 2015 Eğitime Dair - Kurgu Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım!. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri