Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı

Kurgu kuşağı etkinliklerinde sonsuz bir haya gücüne sahip olan öğrenciler, yapım kuşağında ele alacağı projeyi düşünürken günümüz teknolojisiyle yapılaca mı? sorusundan yola çıkarak etkinliklerini uygulayarak gerçekleştirmeye çalışırlar. Öğrenci isterse tasarımını kurgular tasarım süreci uygulama esasları doğrultusunda gerçeğini yada maketini yapar.

Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yâda geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yâda ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olmasıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir. Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.

Yapım Kuşağı Etkinlikleri

6. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

NASIL ÜRETELİM: Öğrenciler gruplara ayrılır ve tasarımlar içerik, estetik, görsel, kullanışlılık, boyut, malzeme, özellikler açılarından değerlendirilir ve tartışılır, öncelik sırasına konur, yapım aşaması ve zamanlaması yapılır, bu gelişmeler formlara kaydedilir, isteyenlere 3 boyutlu çizim veya renklendirme, ölçülendirme yaptırılır. Öğretmen bu bölümde tasarım için kullanacağı araç ve gereçleri sınıfa getirerek bilgi verir. Karşılaştıkları sorunlarda öğretmenden yardım alır.

TASARIMIMI ÜRETİYORUM: Öğrenci tasarımını ortam, araç gereç, mali, fiziki, açılardan yapabilecek durumdaysa yapması için teşvik edilir. Bu süreçte bile öğrenci sürekli tasarımını geliştirmesi ve değiştirmesi için teşvik edilir. İş güvenliği koşulları bilgisi verilir. Öğretmen rehberdir, araç, gereç bulmada ve araç kullanılmasının öğretilmesinde yol gösterir. Tasarımı erken biten yâda yapmayan öğrenciler ne yapacak sorusuna cevap olarak o öğrenciler yeni bir tasarıma başlayacak. Yine aynı yöntem izlenecek yani tasarım bireysel ve grup olarak değerlendirildikten sonra isterse yapabilecek. Tabii öğrencileri sıkı takip etmek gerek tasarımı hafife alıp kaynatmak isteyenler belirlenip uyarılıp teşvik edilmeli.

 

7. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETİYORUM: Belirlediği tasarımın genel özelliklerini listeler. Niçin, kim, biçim, işlev, kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar. Tasarımını estetik, yapısal, boyut, renk, vb. açısından belirler. Taslak tasarım çizimini yapar. Tasarımını malzeme, doku, ağırlık, taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir, tüm ayrıntıları gösterir. Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun, güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir. Uygulamasını yapar. Yaptıklarını günlüğe yazar. Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir. Test eder. Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar. Öz değerlendirme formunu doldurur. Gelecek yıl gerekli olacaktır. Görüldüğü gibi geçen yıldan daha gelişmiş bir tasarım yapması amaçlanır.

 

8. SINIF TEKNOLOJİ VE TASARIM

ÜRETELİM TANITALIM: Seçtiği tasarımı gerçekleştirmeden önce değiştirebilir, geliştirebilir ve bunun için tartışır grubuyla. Sonuçta tasarımın genel özelliklerini belirler biçim, boyut, renk, fonksiyon vb. bunları listeler. Bu taslak tasarımını öğretmeniyle tartışır problem ve sorunları çözerler. Geliştirmek için çalışmalar yapar. ÖZGÜN ÇALIŞMA olduğu SONUCUNA VARILIRSA yapması istenir. İşlem basamaklarını, araç-gereç-teknik ve yöntemleri belirler. Bunları nasıl yapacağını öğretmeniyle tartışır ve öğrenir. Tasarımını yapar. Yaptığını test eder, değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar. İNOVASYON hakkında öğretmenden bilgi alır ve buna göre marka-logo-reklam-ambalaj-vb. özellikleri belirle ve PAZARLANABİLİR duruma getirir. Görüldüğü gibi öğrenciden düşünce ve hayal gücünü kullanarak yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda tasarım yapması hedefleniyor.

 

Yapım kuşağı hedefleri?

Ø Öğrencilerin diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürün ile ortaya çıkarma,

Ø Teorik bilgiyi tasarım sürecini kullanarak yaşamında var olan sorunu çözmek için kullanma

Ø İçinde yaşadığı dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında olumlu tutum geliştirmeleri,

 

Yapım Kuşağı Nedir

Yapım Kuşağında Neler Yapılır

Yapım Kuşağı İcatları

Yapım Kuşağında Dikkat Edilecek Hususlar

Yapım Kuşağı, İnovasyon Etkinliği

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

Yapım Kuşağı Tanıtımı

Nasıl Üretelim

Üretiyoruz

Nasıl Tanıtalım

Tasarım Süreci

 

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa...

Copyright 2015 Eğitime Dair - Yapım Kuşağı. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri