Yapım Kuşağı, İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Etkinliği

Aşağıda verilen başlıklar altında inovasyon etkinliğini tamamlayınız.

1-Çalışmak istediğiniz ürün/pazarlama/hizmet alanlarından birini belirleyiniz.

2-Belirlediğiniz alan için değiştirilmeye ihtiyaç duyduğunuz yönlerini listeleyiniz.

3-Belirlediğiniz alanda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirtiniz.

4-Yapacağınız değişikliklerin hedef kitlesini belirleyiniz.

5-Yap tığınız ürüne yönelik çalışmanın resmini çiziniz.

6-Pazarlamaya yönelik sırayla logo,marka,çiziniz.Sloganı belirleyiniz.

7-Ambalaj resmini çiziniz.

8-Tanıtıma yönelik yazılı/görsel reklam senaryosu yazınız.

9-Hizmete yönelik bir alnda çalışıyorsanız hedef kitlenizi belirtiniz ve yapacağınız çalışmayı şematik olarak gösteriniz.

10-Çalışmanızı tanıtacak poster hazırlayınız.

 

NOT:Grubunuzun inovatif çalışmasını,sınıf içi etkinliğe dönüştürmek için aşağıdaki başlık altında düzenleyiniz.

 

Örnek: Ürün İnovasyonu

1-Ele alınan ürünün tanıtılması, Kullanım amacının açıklanması.

2-Ele alınan ürünün temel özelliklerinin listelenmesi.

3-Üründe en çok sevilen özeliklerin nedeniyle birlikte açıklanması.

4-Ürüne yönelik kullanıcıların görüşlerini yansıtan bir röportaj yapılması.

5-Benzer ürünlerin karşılaştırılması, benzer farklılıklarının belirlenmesi.

6-Belirlenen farklılığın ürüne kattığı özgünlüğün belirlenmesi.

7-Benzer ürünlerin karşılaştırılmasıyla ulaşılan sonucun bir değişim olduğunun açıklanması.

8-Neden benzer ürünlerde farklılık yapılır?

9-Farklılık katmanın gerekçesi ve hedef kitlesinin açıklanması.

10-Hedef kitlenin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi.

11-Elinizdeki üründe ne gibi yenilikler yapılabilir?

12-Değişiklikler düşündüğünüz ürünün resminin çizilmesi.

13-Hedef kitlenin belirlenmesi.

14-Tanıtmaya yönelik sırayla logo, marka çizilmesi. Slogan belirlenmesi.

15-Ambalaj resminin çizilmesi.

16-Tanıtıma yönelik reklam senaryosu yazılması.

İnovasyon Nedir

İnovasyon Döngüsü

İnovasyon Nasıl Yapılır?

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon Örnekleri

İnovasyonlar

İnovasyon Türkiye Fuarı açıldı

 www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa....

 

Copyright 2015 Eğitime Dair - Yapım Kuşağı, İnovasyon Etkinliği. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri