Yapım Kuşağı Nedir

Yapım kuşağı nedir? 

 Düzen kuşağında düşüncenin başlangıcında tasarım yapmayı öğrenen öğrenciler, kurgu kuşağında sonsuz hayal etme ve kurgulama yeteneklerini yazarak ve çizerek kendilerinin ifade ettiler. Yapım kuşağında ise günümüz teknolojisiyle yapma kaygısıyla var olan teknolojiyle kendi yaşantılarına ve çevresinde gözlem yaparak hayatı kolaylaştırma ve var olan ürünleri yeniden inove ederek farklı tasarım yapmayı öğrenirler.

Öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yâda geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yâda ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olmasıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir.

Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.

Yapım kuşağı hedefleri?

Ø  Öğrencilerin diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürün ile ortaya çıkarma,

Ø  Teorik bilgiyi tasarım sürecini kullanarak yaşamında var olan sorunu çözmek için kullanma

Ø  İçinde yaşadığı dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında olumlu tutum geliştirmeleri,

Yapım” Kuşağında Öğrenciler

6. SINIFTA: Sorundan çözüme ulaşmada tasarım sürecini yaşayarak somut ürünler ortaya koyarlar.

7. SINIFTA: Çalışmalarına yeni duygu ve düşüncelerini katarak tasarım sürecini bir sorunun çözümünde yaşarlar.

8. SINIFTA: Ortaya çıkardıkları ürüne yönelik tanıtım ve pazarlanabilir kılmak için inovasyon ve pazarlama etkinliği yaparlar.

Tasarım Süreci

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağında Neler Yapılır

Tasarım Süreci Formları

Tasarım Süreci Nasıl Olmalıdır?

Yapım Kuşağı İcatları

Yapım Kuşağında Dikkat Edilecek Hususlar

Yapım Kuşağı, İnovasyon Etkinliği

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

Yapım Kuşağı Tanıtımı

Nasıl Üretelim

Üretiyoruz

Nasıl Tanıtalım

Tasarım Süreci

Yapım Kuşağı Ürün Dosyasında Bulunması Gerekenler

Copyright 2015 Eğitime Dair - Yapım Kuşağı Nedir. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri