Zamirler

Kategori: Türkçe

ZAMİRLER (ADILLAR)
   
   a.   Zamir (Adıl) nedir?
   b.   Zamir çeşitleri
      1)   Kelime halindeki zamirler
         a)   Kişi zamirleri
         b)   İşaret zamirleri
         c)   Belgisiz zamirler
         d)   Soru zamirleri
      2)   Ek halindeki zamirler
         a)   İyelik zamirleri
         b)   İlgi zamiri

   a.   ZAMİR (ADIL) NEDİR?

   Cümlede ismin yerini tutan, ismin olmadığı hâlde isim gibi kullanı> kelimelere “zamir (adıl)” denir.

   ÖRNEK:   “Onu bana yolla.”

   b.   ZAMİR ÇEŞİTLERİ

   Zamirler, isimlerin yerlerini tutma şekillerine ve yerlerini tuttukları isimlere göre gruplara ayrılır.

      1) KELİME HALİNDEKİ ZAMİRLER
         a)   kişi zamirleri
         b)   işaret zamirleri
         c)   belgisiz zamirler
         d)   soru zamirleri
   
         a)  KİŞİ ZAMİRLERİ

TEKİL   ÇOĞUL
1. kişi:   ben   1.   biz
2. kişi:   sen   2.   siz
3. kişi:   o   3.   onlar

   ve “kendi” kelimesi de kişi zamiridir.

         b)   İŞARET ZAMİRLERİ

   Varlıkların işaret yoluyla yerini tutan sözcüklerdir. “Bu, şu, o, bunlar, onlar” işaret zamirleridir.

ÖRNEK:   “   Bu  adamı  dövmüşler.
                  işaret sıfatı isim

         c)   BELGİSİZ ZAMİRLER
         
   Hangi isimlerin yerini tuttuğu açıkça bilinmeyen zamirlere “belgisiz zamir” denir. “Bazısı, birkaçı, kimisi, hepsi, hiçbiri” belgisiz zamirdir.

ÖRNEK:   “ Kimi  evler  yıkılmış.
               belgisiz sıfat  isim

         d)   SORU ZAMİRLERİ

   İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. “ Hangisi, kaçıncı, nere, ne, kim” soru zamirleridir.

ÖRNEK:   “   Kimi       gördüm?
               soru zamiri

ÖRNEK :   “   Hangisi       güzel?
                soru zamiri

   
2)   EK HALİNDEKİ ZAMİRLER
         
         a)   İYELİK ZAMİRLERİ

   İsimlerin sonuna eklenerek, onların ait oldukları kişileri bildiren eklerdir.

TEKİL  ÇOĞUL
Ders – i – m   Ders – i – miz
Ders – i – n   Ders – i – niz
Ders – i   Ders – leri

     
    b)  İLGİ ZAMİRİ

   Belirtili ad tamlamalarında tamlananın yerini tutmak üzere tamlayana eklenen “ – ki” ekine “ilgi zamiri” denir.

ÖRNEK:   “Benim   kalemim ben – im – ki   “
                 tamlayan tamlanan  ilgi zamiri

ÖRNEK:   “Bizimki gidiyor.”

ÖRNEK:   “Seninki ders çalışıyor.”

Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri Soruları

Cümle Türleri

İllerimizin İsimlerinin Kaynakları

Şehirlerin İsimleri Nerden Geliyor?

Fabl Örnekleri

Anlatım bozuklukları sorular

Acaba Hangi Kitapları Okumalıyız?

Atasözleri ve Anlamları

Damdaki Kar Dilimleri

Divan Edebiyatının Şair ve Yazarları

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa... 

Copyright 2015 Eğitime Dair - Zamirler. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri