Öz Değerlendirme Formu

Etkinlik         

:

Tarih

:  ____________

Öğrenci      

: _________________________________

 

 

Sınıfı         

: _________________________________

 

 

Numarası   

: _________________________________

 

 

 

 

1. Bu etkinlikte ne öğrendim?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Neyi iyi yaptım? Neden?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Hangi konuda zorlandım? Neden?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Nerede yardıma ihtiyacım oldu?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Hangi alanda kendimi daha çok geliştirmeliyim?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Kuvvetli ve zayıf yönlerim neler?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Daha sonraki çalışmalarda neleri farklı yapacağım?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Öz Değerlendirme Formu: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar. 
Öğretmen değerlendirme sürecinde öğrencileri dürüst ve açık olarak kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Öğrencilere bu değerlendirmenin, kendilerinin gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla yapıldığı açıklanır. 

Bu tür değerlendirmelerin en önemli sınırlılığı yanlılığın varlığıdır. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. 

Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile değerlendirmeler yapılabileceği gibi teknoloji ve tasarım dersinde proje geliştirme sürecinde açık uçlu sorularla da değerlendirme yapılabilir. 

 Elektronik ölçme ve değerlendirme sistemi

 Kitap Değerlendirme Formu

Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği

Performans Değerlendirme Nedir?

Tiyatro Değerlendirme Formu

Performans Değerlendirme Nedir?

Grup çalışması nedir?

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa...

Copyright 2015 Eğitime Dair - Öz Değerlendirme Formu. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri