Fen Bilgisi Soruları

1. İçerisinde anyon ve katyonların bulunduğu çözeltiden elektrik akımı geçirilmesi suretiyle iyonları elementel olarak açığa çıkarma işlemine ne ad verilir?                                                             
C: Elektroliz                                                             
2. Asitlerin bazlarla reaksiyonundan tuz ve su oluşur. Bu olaya ne ad verilir?                                                             
C: Nötürleşme                                                             
3. Belli bir miktar glikozun oksijensiz solunumu sonucu                     umu       sonucu 30 molekül ATP oluştuğuna göre aynı miktarda glikozun oksijenli solunumu sonucunda kaç molekül ATP                                     
C: 570                                                             
4. Oksijensiz solunum (fermantasyon) hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?                                                             
C: Sitoplazma                                                             
5. Tek yumurta ikizleri hariç, hiçbir insanın parmak izinin aynı olmaması insanlarda hangi özelliğin farklı olmasından kaynaklanır?                                                             
C: Nükleotidlerin dizilişi                                                             
6. Bir anne babanın ilk iki çocukları erkektir.Bu anne babanın üçüncü çocuklarının kız olma ihtimali yüzde kaçtır?                                                             
C: % 50                                                             
7. İnsanda cinsiyeti belirleyen XY kromozomları hangi olayla birbirinden ayrılır?                                                             
C: Mayoz bölünme                                                             
8. Gen, DNA yada kromozomların yapısında meydana gelen bozulmalara ne ad verilir?                                                             
C: Mutasyon                                                             
9.Embriyonun besin ve oksijen ihtiyacının karşılanmasını, atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?                                                              
C: Plesenta                                                             
10. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişi mayoz bölünmenin hangi safhasında gerçekleşir?                                                             
C: Mayoz 1 in profaz safhasında       

1.Göze rengini veren kısma ne ad verilir? 
C: İris 
2. İç ve dış ortamdan gelen uyartıları alan, değerlendiren, iç organlarımızın çalışmasını sağlayan, uyartılara cevaplandıran sisteme ne ad verilir? 
C:Sinir sistemi 
3. Yağların kimyasal sindirimi nerede başlar,nerede son bulur? 
C: İnce bağırsakta başlar ince bağırsakta son bulur. 
4. Bir kişi önce önce doğuya 30 metre sonra güneye 40 metre yürüyor. Bu kişinin yaptığı yerdeğiştirme kaç metredir? 
C: 50 metre 
5. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi tür elektrikle yüklü olduğunu anlamaya yarayan aletlere ne denir? 
C: Elektroskop 

Doğadaki su çevriminin olabilmesi için gerekli enerji nereden sağlanır?                     
Cevap: Güneş                     
Vücudumuzda en çok hangi sıvı bulunur?                     
Cevap: Su                     
Penisilin hangi maddeden elde edilir?                     
Cevap: Peynir küfü                     
Yer çekimi kuvvetini ilk kez fark eden bilim adamı kimdir?                     
Cevap: Newton                     
Çürümüş bitki ve hayvan artıkları bakımından en zengin olan toprak hangisidir?                     
Cevap: Humuslu toprak                     
Kanın pıhtılaşmasını sağlayan vitamin hangisidir?                     
Cevap: K vitamini                     
Haftada birkaç gün diyaliz makinasında kanı süzülerek temizlenen hastanın hangi organı iyi                     
çalışmıyor demektir?                     
Cevap: Böbrek                     
Kuşların vücutları ne ile kaplıdır?                     
Cevap: Tüy ve telek                     
Dünyanın güneş etrafında dönmesi sonucu ne oluşur?                     
Cevap: Mevsimler                     
                     
Cevap: Yeni ay      

1.Kimyasal sindirimine ince bağırsakta başlanıp yine ince bağırsakta sindirimi tamamlanan besin grubu nedir? 

YAĞLAR 

2.Böbreğin kabuk kısmında bulunarak üre ve ürik asit, fazla su ve mineral maddelerin kandan uzaklaştırılmasını sağlayan temel böbrek kısmına ne ad verilir? 

NEFRON 

3.Bulut ile yeryüzü arasında yük boşalması olayına ne ad verilir? 

YILDIRIM 

4.+3q ve -5q yük miktarına sahip iki cismin arasındaki uzaklık, yük miktarları değiştirilmeden yarıya indirilirse ,iki cisim arasındaki çekim kuvveti nasıl değişir? 

DÖRT KAT ARTAR 

5.Beş tane 2 ohm’luk direnç ve bir güç kaynağı birbirine paralel bağlanarak bir devre kuruluyor. Bu beş tane direncin gösterdiği direnci tek başına gerçekleştirebilecek bir direnci devreye bağlamak istediğimizde üzerinde kaç ohm yazması gerekir? 

2 OHM 

1.Bir canlıda yapı ve görev bakımından aynı özellikleri taşıyan hücre topluluğuna ne ad verilir? 

DOKU 

2.Kasların kemiklere bağlandığı noktalara ne ad verilir? 

TENDON 

3.Oksijen ve karbondioksitin taşınmasında rol alan ve aynı zamanda yapısında bulunan demir sayesinde kana da kırmızı rengini veren madde nedir? 

HEMOGLOBİN 

4.Yumurtalıklar tarafından salgılanarak dişilere ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan hormona ne ad verilir? 

ÖSTROJEN 

5.Bir değişim esnasında yapılan gözlemlerde;gaz kabarcıklarının oluştuğu gözleniyor.Buna göre bu değişim ne tür bir değişimdir? 

KİMYASAL 

6.kemik uçlarını ince bir tabaka halinde sararak hareket sırasında kemiklerin sağlığını koruyan kısım nedir? 

KIKIRDAK 

7.Kalbin üst kısmında bulunan odacıklara ne ad verilir? 

KULAKÇIK 

8.Yanan bir şöminenin yakınında bulunan maşanın ısınması hangi tür ısı iletimine örnektir? 

IŞIMA 

9.Bina girişlerinde kullanılan güvenlik aynaları hangi tür aynalardan yapılmıştır? 

TÜMSEK AYNA 

10.Işık ışınları pürüzlü bir yüzeye geldiklerinde nasıl bir yansıma yaparlar? 

DAĞINIK YANSIMA           

Copyright 2015 Eğitime Dair - Fen Bilgisi Soruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri